Karagöz Hakkında Yazılmış Makaleler

Dr Sadık Ahmet İÖO
Dr. Sadık Ahmet İlköğretim Okulundaki Karagöz Gösterimiz

Makaleler bölümünde, çeşitli gazete, dergi ve kitaplarda Karagöz hakkında yayınlanmış makaleler bulabilirsiniz. Zaman içinde yeni makaleler de eklenecektir.

Zaman zaman Karagöz konusunda yazılmış tezleri okuyorum, www.karagoz.net adresli sitemizden faydalandığı çok belli olan bazı tezlerde www.karagoz.net’i kaynak olarak gösterme duyarlılığını göstermiyorlar.

Bu site makaleler sayfası hariç tamamı Hayâlî Emin Şenyer tarafından yazılmıştır, yani birinci elden yazılmıştır, eğer bir başka kaynaktan alıntı yapılmışsa mutlaka kaynak belirtilmiştir. Makaleler sayfası günlerce Beyazıt Devlet Kütüphanesine giderek, gazetelerden, dergilerden fotokopi çektirerek ve o fotokopileri tek tek yazarak hazırlanmıştır. Ayrıca bu sitede yer alan bilgiler herhangi bir karagöz kitabında olan bilgilerden kat be kat fazladır. Siteden yararlanan kişilerin www.karagoz.net adresli siteyi kaynak olarak göstereceklerini umuyorum. Bu site 25 yıllık bir emeğin ürünüdür.

Siteden alıntı yapıp kaynak göstermeyenlerden bir iki örnek vereyim.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/711995 adresli makalede 15. sayfada “Resim 38 Bolulu” adlı fotoğraf benim yaptığım bir tasvirdir ve Karagöz’ün aşçılığı sayfasında yayınlanmaktadır. Şahıs almış fotoğrafı babasının malı gibi kullanmış, izin almak falan hak getire.
“Karagöz Mutfakta” adlı kitapta yine aynı tasvir bu defa siyaha boyanmış olarak yayınlanmış (Dolayısıyla “bu senin yaptığın tasvir değil kardeşim, baksana bunun rengi siyah” diyebilmek içindir sanırım, oysa ki o tasviri benden başka hiçbir karagözcüde görmedim.)
Gölgenin oyunu

Tavsiye kitap, Gölgenin Oyunu, tıklayınız.

Eskiden nasıl karagöz oynatılırdı
Gölge oyunlarının ve Karagöz’ün doğuşu
Hacıvat’ın hüznü
Hayâlî nasıl bir sanatçıdır
İslam din adamları ve tiyatro
Karagöz’ün doğuşu
Karagöz elden gidiyor mu
Karagöz halkın sesidir
Karagöz sanatçısı Ragıp Tuğtekin ile bir konuşma
Karagöz siyasi bir taşlamaydı da
Karagöz tekniği estetiği
Karagöz ve televizyon
Karagöz yarışması ve Metin Özlen
Karagöz (Burhan Felek)
Karagöz kursu ve Tunus’a giden Karagöz ekibi
Karagöz’de muhavere
Karagöz’den tiyatroya
Karagöz tiyatrosunun Romanya tesiri
Karagöz’e ait bir şahaser
Karagöz Hacıvat ve arkeolojik hakikatler
Karagözle ilgili bir soru
Karagöz ve Pokemon
Karagöz ve kuklaya ait kısa notlar
Karagöz tetkikleri
Karagöz üzerindeki bilgilere yeni katkılar
Kendi kalemlerinden Yunan Karagözü
Kukla
Meddah
Memluk gölge oyunu
Merhaba Karagözüm
Ortaoyunu (M.C.Anday)
Ortaoyunu (İ.H.Baltacıoğlu)
Ortaoyunu örnekleri
Ortaoyununda yabancılaştırma kavramı
Osmanlı’da karagöz oyunları
Perde dünyadır ışık ise ruh
Politik Karagöz
Radyo ve Karagöz
Rengahenkdik solduk
Tiyatroda açık biçim ve Türk tiyatrosundaki önemi
Tiyatromuzun modern tiyatroyla kesişmesi yolunda gelenekselin önemi ve Balatacıoğlundan bir deneme, kafa tamircisi
Tulûat
Brecht karagöz’ü bilseydi
Yitirdiğimiz Hayâli Küçük Ali
Karagöz ve Bursa
Çocuklarda televizyon Bağımlılığı

Harici Linkler
Arap gölge oyunu
Bahçe adlı Karagöz oyununda son dönem Osmanlı sosyal hayatından yansımalar
Bilginin Toplumsallaşmasında Bir Bilgi Kaynağı Olarak Gölge Tiyatrosu: Karagöz ve Hacivat
Ercüment Ekrem’in Meşhedî serisinde Karagöz ve Ortaoyunundaki tiplere müdahalesi ve sessiz bir muhalefet aracı olarak Acem
Gaziantep eğlence yaşamında Karagöz oyunu ve SOKUM bağlamında Gaziantepli Karagöz ustası Mehmet Parlaksoy’un koleksiyonu
Geleneksel Türk Gölge Oyununda Ana Tipler ve Dil Yergisi
Geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz Hacıvat’ın Türk sinemasında uyarlanması gölgeden beyaz perdeye yeniden temsil : Hacıvat Karagöz neden öldürüldü filmi
Geleneksel Türk tiyatrosunun ölümü
Göstermeci Tiyatro-Açık Biçim ve Kent-Köy Tiyatrosu Geleneğimizi Oluşturan Türler Arasındaki Benzerlikler
Hacivat İle Karagöz’ü Belli Bir Döneme Tarihsel Kişilikler Olarak Konumlandırma Çabalarına Sinemadan Bir Örnek: “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Filmi
İhsan Rahim’in neşrettiği kantolu Karagöz oyunları (İnceleme – Metinler)
İletişimsizliğin Gülen Yüzleri: Karagöz ile Hacivat
İstanbul sözlü kültür ortamlarında Karagöz oyunu
Karagöz (Gölge Oyunu) tasvirlerindeki giysi özellikleri
KARAGÖZLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARDA BİR KAYNAK OLARAK EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİ
Karagöz Musikisi
Karagöz Oyununda Çengi Kıyafeti
Karagöz metinlerinin halk bilimi açısından incelenmesi
Karagöz oyunlarında Zeybek tipi
Karagöz Örneğinde Uluslaşma Sürecinde Sisteme Dahil Olma ve Olmama
“Karagöz ve Hacivat: Başkaldırı ve İtaatin Yansımaları”
Karagöz – Psiko – Sosyolojik bir deneme
Karagöz ustası Sefer Mehmet Efendi ve gün yüzüne çıkmamış el yazması Karagöz oyunları
Karagöz’ü Anlamak İçin Karagiozis’e Bakmak: YUNANİSTAN’IN ÜNLÜ HAYAL USTASI SOTİRİS SPATHARİS
Karagöz’ün Türklükle imtihanı
Kıbrıs Türk Kültüründe Karagöz Tasvirleri ve Göstermelikler
Küşteri meydanında zaman yolculuğu, geçmişten günümüze karagöz oyunlarının toplumsal boyutu
Mizahın zekası: KARAGÖZ (Gazetesi)
Mollas ve Baltacıoğlu Örneklerinde Karagiozis’i/Karagöz’ü Yenileştirmek-İÇERDEN Mİ YUKARDAN MI?
Ortaoyunu
Osmanlı’da Hayâl-İ Zıll (Gölge Oyunu) Hakkında Verilmiş Fetvâlar
Osmanlı Tiyatrosu- Metin And
Politik ideolojinin icat ettiği bir gelenek: Karagöz
Psikanalitik açıdan Karagöz
Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi üzerinden Türk mizahının geçmişi ve bugünü
Türk edebiyatında dirijizmin Karagöz piyesleri boyutu
Türk Edebiyatında Karagöz Fıkraları
Türk gölge oyunu Karagöz’de İstanbul hayatı
Türk Gölge Oyunu (Nurettin Sevin’in kitabı)
Türk sinemasında geleneksel Türk tiyatrosu izleri

Ressam Mehmet Muazzez'in bir resmi - Makaleler
Ressam Mehmet Muazzez’in bir resmi

One reply

 1. Hacivat Ve Karagöz- 3.Bölüm

  Karagöz gözleri nemli çalar Hacivat’ın kapısını. Hacivat pencereye çıkar
  -Karagözüm ne oldu çalarsın kapıyı acı acı?
  -Gel Hacivat’ım gel, unutulmadık. Unutulmak çok acı
  -Neyi bulmadık o kim o bacı?
  -Ne bacısı Hacivat’ım Mehmet Aluç Kul Mehmet yeniden yazıyor bizi.
  -Neyi yedin Karagözüm avuç avuç? Hem Allah kuluna çektirmez ki zahmet!
  -Yemedim avuç avuç, nereden çıktı bu zahmet?
  -Sen diyorsun ya Karagözüm.
  -Bir zahmet aşağıya gel.
  -Rüzgâr çıktı esiyor mu yel?
  -Evet Hacivat’ım.
  Hacivat aşağıya inerken, Karagöz gözünden akan iki damla yaşı siler.
  -Geldim Karagözüm söyle.
  -Söyledim ya Hacivat’ım yeniden hatırlanıyoruz, unutulmadık yani.
  -Bana da getireydin Karagözüm bir tas yahni.
  -Yahni değil, yani dedim.
  -Yahniyi bensiz mi yedin, boğazından nasıl aşağıya indi?
  Karagöz baş edemeyeceğini anlayınca.
  -Kim dolmuşa bindi?
  -Kimse binmedi Karagözüm.
  -Kim dolmuştan indi bindi?
  -Bu güzelliği yazan bizden biri.
  -Erkekliğin mi diri?
  -Kes tıraşı Karagözüm, beni taklit etme sana yakışmıyor. Hem benim rolümü çalma.
  -Sende adamı hasta ediyorsun.
  -Pastamı yiyorsun?
  -Yok, Hacivat’ım hasta hasta!
  -Kim hasta çok mu yedi pasta?
  -Ben sana hastayım.
  -Niye kim öldü ki sen yastasın Karagözüm.
  -Halamın yeğeninin dayısının kuzenin, beni de şaşırttın sen Hacivat’ım.
  -Sende kaçırmasaydın keçiyi.
  -Kaçırmadım keçiyi ama az kaldı.
  -Dalda elbisen mi kaldı, Hacivat’ım elbiseni içeriye asaydın ya uçmazdı dala.
  Karagöz Hacivat’ın üstüne yürür hafiften vurmaya başlar.
  -Alsana dal, al sana elbise, yıkmadık perdeyi eylemedik viran, sizlerle buluştuk, bizi sizlerle buluşturan Kul Mehmet’e karşı selama durduk. Kul Mehmet’in kusuru varsa af ola, devamı derseniz hele bir yarın ola.
  Mehmet Aluç /Kul Mehmet

  __________________
  Bu dünya üç günlük handır
  Ona uyarsan gideceğin yer nardır
  Hakka varmadan önce gönlünde ne vardır
  Aç bak içini yoksa hakka varacak baktıracak bir yüz var mıdır
  Mehmet Aluç /Kul Mehmet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir