Karagöz kursu ve Tunus’a giden Karagöz ekibi

Kültür Bakanlığı Milli Foklor Araştırma Dairesi tarafından 1973 – 1974 de Kasım – Mayıs ayları içinde İstanbul’da evvelki yıllarda olduğu gibi bir Karagöz kursu düzenlemiştir.

Bu kursta Karagöz figürleri – tasvirleri yapımı, Karagöz hakkında bilgiler ve Karagöz oyunları dersleri verilmiştir. Dersleri Devlet Konservatuarı tiyatro diksiyon eski öğretim üyesi Nurettin Sevin, hattat, ressam, tanburi ve Karagöz figürleri yapımcısı, Ragıp Tuğtekin ile kimyager, emekli kimya öğretmeni Naşit Baylav vermişlerdir.

Kursa, Doçent Cevad Çapan, opera sanatçısı Erol Uras, resim öğretmeni Ali Kıyak, turizm yazarı Ercümend melih Özbay, Nevzat Alptuğ, emekli memur Tacettin Diker, üniversite öğrencilerinden Fahrunisa Ensari, Nursen Maylı, Selahâddin Erener katılmışlardır. Kurs başarı ile sona ermiştir.

Kursu, 1974 yılı sonlarında İstanbul Konservatuarında düzenlenen Karagöz Semineri izlemiştir. Seminere Nail Tan, Hüseyin Aytaç, Ragıp Tuğtekin, Nureddin Sevin, Aziz Nesin, Ethem Ruhi Üngör, Ahmet Borcaklı, Naşit Baylav, Gürel Gökçe, Cevdet Kudret, Ergin Orbey, Talat Dumanlı, Ahmet Yürür ve İhsan Hınçer katılmışlardır. Dergimizin 305. sayısında verdiğimiz rapor hazırlanmış, arkasından raporda öngörülen adımlar atılmıştır. Bursa Müzesi’nde bir karagöz seksiyonu açılma hazırlıklarına girişilmiş, Devlet Konservatuarı öğretim programına Karagöz dersleri konulmuştur.

1975 yılında da Milli Foklor Araştırma Dairesi tarafından İstanbul Devlet Tiyatrosunda 19 gün devam etmek üzere 14 Temmuz’da 1 Ağustos’a kadar 2 seksiyon halinde 1) karagöz tasvirleri yapım kursu, 2) Karagöz oynatma kursu düzenlenmiştir. Bu kurslara Milli Eğitim ve Kültür bakanlıklarına bağlı Güzel sanatlar, Yüksek Dekoratif Sanatlar Akademileri, Eğitim Enstitüleri öğretmenleri ile tiyatro sanatçıları, DTCF tiyatro kürsüsü ve Devlet Konservatuarı mzunları, TRT müdürlüğü görevlileri katılacaklardır.

Tunus’a giden karagöz topluluğu

Tunus hükümeti tarafından Tunus’ta sayfine kenti Hamamet’te yapılan Akdeniz festivaline Türkiyemizden dört kişilik karagöz ekibi ile 38 sanatçıdan oluşan bir Türk Musikisi Topluluğunun katılması Dışişleri bakanlığımızca kararlaştırılmıştır.

Bunun üzerine 26 Temmuz 1974 günü Roma yoluyla Tunus’a gidecek 42 kişilik grup Türk Hava Yolları uçağı ile Roma’ya hareket etmiştir. Roma’dan daha evvel Tunus’a herhangi bir uçakta yer ayırtılmadığından 42 kişilik topluluk festivale yetişmek için uçak bulamamış, Türk Musikisi Sanatçıları topluluğu Türkiye’ye dönmek zorunda kalmışlardır. Buna karşın Karagöz topluluğu bir uçakta 5 kişilik yer bulmuş ve Tunus Akdeniz Festivaline katılmak üzere yanlarına TRT temsilcisini de alarak Tunus’a hareket etmişlerdir.

Tunus’a giden Karagöz ekibinde Nureddin Sevin, Ragıp Tuğtekin ve Tacettin Diker bulunuyordu. Ekip Tunus’ta ilk gösterisini Hamamet’te 27 Temmus 1974 Cumartesi günü yapmıştır. Tacettin Diker, Tunus Kültür Bakanlığı Konser sarayında Tunus Kültür Bakanı Müsteşarı ve ileri gelen devlet büyükleriyle kalabalık bir topluluk karşısında Karagöz Salıncakçı oyununu oynatmıştır. Oyun büyük alkış toplamış ve ilgi görmüştür.

İstanbul belediye Konservatuarı geziye katılamadığı ve Türk gecesi olarak düzenlenen program yapılamadığından Ragıp Tuğtekin’in oynatacağı Ters Evlenme ve Kağıthane safası oynatılamamıştır.

İstanbul, Türk Alman Kültür Derneği de yakında Almanya’da yapılacak olan Gölge Oyunları şenliğine bir Türk Gölge Oyunu Karagöz Ekibi ile katılmayı düşünmektedir. Bu konuda İhsan Hınçer ile Türk Alman Kültür Derneğinin görüşmeleri sürdürülmektedir.

Türk Folklor Araştırmaları Dergisi sayı : 308 Mart 1978

Summary
Review Date
Reviewed Item
Karagöz kursu ve Tusun'a giden Karagöz ekibi
Author Rating
51star1star1star1star1star

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir