Karagöz Kuklaları

Orta Oyunu Örnekleri

Orta oyunu

Orta oyunu

Büyücü Hoca; Alacaklılarından kaçan Zenne, annesi ve dadısı Pişekâr’dan bir ev ister. Pişekâr bulur. Büyücü Hoca çömeziyle gelir; Kavuklu Hoca’yı kızdırır, büyücü de Kavuklu’yu dondurur. Zenneler ve Pişekâr’ın yalvarması üzerine hoca büyüyü bozar. Kavuklu, büyücüden bunu kendisine de öğretmesini ister, büyücü de öğretir.Kavuklu hem büyücüyü hem de çömezi dondurur. Bu kez Pişekâr ve zenneler hocayı çözmesi için Kavuklu’ya yalvarırlar. Kavuklu da büyüyü bozar. Kavuklu bu sırada gelen alacaklılardan Kayserili, Rumelili, Yahudi, Hırbo ile Kayarto’yu dondurur, onlara istediklerini yaptırıp meydanda döndürür ve oynatır. Hoca gelir, Kavuklu’yu cezalandıracakken herkesin yalvarması üzerine Kavuklu’yu bağışlar.

Eskici Abdi; Kavuklu işsizdir, kundura tamircisi Abdi Ağa da yardımcı aramaktadır. Pişekâr Kavuklu’yu Abdi Ağaya salık verir. Abdi Ağa dükkana gereç almaya gittiğinde zenneler gelip kavuklu’yu överler. Çelebi, gece zennelerle buluşacaktır. Arkadan Zeybek, Yahudi, Arnavut, Kürt, Laz, Rumelili gelir. Pişekâr, Çelebi’nin karşıki eve damat gireceğini söyler, durum anlaşılır, düğün yapılacaktır.

Fotoğrafçı; Kavuklu iş aramaktadır. Pişekâr’ın elinde bir fotoğrafçı dükkanı vardır. kavuklu’ya kiralar ve ona fotoğrafçılık öğretir. Gelen müşterilerden kimi fotoğraf çektirmek isterken kimi de karşı evdeki zenneler ile ilgilenirler. Bunlar arasında Kayarto, Çelebi, Kayserili, Arnavut, Acem, Hırbo, Rumelili, Yahudi vardır. Sonunda iki Kürt gelir, bunlardan Kürt beyi zennelerden birini, Kavuklu da ikinciyi ister, kayarto da ikinci Kürde verilir, üç düğün bir arada yapılacaktır.

Gözlemeci; Kavuklu iş aramaktadır. Hırbo ise bir gözlemeci dükkanı ve bir çırak aramaktadır. Pişekâr’ın araya girmesiyle dükkan bulunur, Kavuklu yamak olur. İki Zenne ve Kayarto’ya da Pişekâr bir ev bulur. Kadınlar kayarto ile alay etmek için ona giderler. kandırıp körebe, açıl kilit, masal, uma uma da kapamazsın, saklambaç, el el üstünde kimin eli var, misafirlik gibi Oyunlar oynarlar, her oyunda Kavuklu ebe olur ve her kez ustası Kavuklu’yu iş sırasında oyun oynarken yakalar. Bu sırada çeşitli nedenlerle Çelebi, Arnavut, Hırbo, Laz, Rumelili, Denyo, Kayserili, Kürt gelir. Sonunda kavuklu Zennelerden biriyle evlenir.

Kızlar Ağası; Kavuklu iş aramaktadır. İki Zenne ile bir siyah cariye gelir. Bunlar Kızlar Ağası’nın ilişkinleridir. Hacca gideceklerdir. Sonra zenci Kızlar Ağası gelir. Kavuklu’dan hoşlanır, onu yanına almak ister. Çelebi’yi katip alır. Ağadan alacağı olan Yahudi gelir. Ağa senedi yırtar, Hırbo, Laz, Balama, Antikacı, Acem, Külhancı kürt, Rumelili Hüsmen Ağa, Ağaya ud dersi veren Ermeni, çengiler ve taklitler gelip oynarlarken Yeniçeri ağası ve Bostancılar gelir. Dolandırıcılık yapan Kızlar Ağasını tutuklu olarak götürürler. Yeniçeri ağası pişekâr ve Kavuklu’yu affeder.

Kunduracı Oyunu; Zenne gelir, Pişekâr’dan ev ister.Pişekâr ona bir ev bulur. Kavuklu gelir, Pişekâr onunla kunduracılık yapacaktır. Çelebi gelir, Zennenin evine girer. Kavuklu durumu Pişekâr’a anlatır. Pişekâr, Zenne’nin sevgilisi Tuzsuz Mustafa’yı çağırır. Zenne Çelebi’yi kaçırtıp Tuzsuz’u eve alır. kavuklu kızar, yanına Çelebi, Tiryaki, Yahudi ve daha sekiz on kişi alarak baskın yapacaktır. Tuzsuz bıçak çekince hepsi kaçar, Zenne de kaçar. Kavuklu artık mahallede kunduracılık yapmaktan vazgeçer.

MAKALELER SAYFASINA GERİ DÖN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir