Mehmet Naci Önal

1. Kişisel Bilgi

Adı ve Soyadı: Mehmet Naci ÖNAL
Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum 28.10.1961
Medeni Durumu: Evli ve iki çocuk babası.
Görev ve Unvanı: Muğla Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Türk Halk Edebiyatı Yardımcı Doçenti

2. Mehmet Naci Önal’ın Öğrenim Durumu ve Akademik Süreç

17.10.1998 Muğla Üniversitesi.Fen-Edebiyat Fakültesi. Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halk Edebiyatı Yardımcı Doçenti
1998 Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Dr. Öğretim Görevlisi
1996-1997 Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Dr. Öğretim Görevlisi
1992-1995 Bükreş Üniversitesi Türkoloji Bölümü okutmanı
1992-1995 Bükreş Üniversitesi Tarih Bölümü doktora çalışması.
1990-1992 Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili okutmanlığı
1983-1989 Atatürk Üniversitesi memuriyeti.
1984-1988 Atatürk Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
1975-1978 Erzurum Cumhuriyet Lisesi
1972-1974 Erzurum Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu
1968-1972 Erzurum Gazi İlkokulu

3. Mehmet Naci Önal’ın Çalıştığı Kurumlar

10.09.1998 Muğla Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi
05.10.1995 Karadeniz Teknik Üniversitesi
05.10.1992 Bükreş Üniversitesi
03.01.1990 Karadeniz Teknik Üniversitesi
17.08.1983 Atatürk Üniversitesi

4. Yabancı Dil

25 Mart 2007 ÜDS Doçentlik Dil sınavından 65 alarak başarılı olan araştırmacı orta üst düzeyde İngilizce bilmektedir.

5. Mehmet Naci Önal tarafından yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

1- Hança, B.B. “Bir Folklorcu Olarak Yusuf Ziya Demircioğlu” Muğla Üniversitesi, 2001.
2- Göktaş, G., “Oyun Tekerlemelerinin Araştırılması ve İncelenmesi”, Muğla Üniversitesi, 2006.
3- Dursun, A., “Keloğlan Masallarının Tespiti ve Tasnifi,” Muğla Üniversitesi, 2008.

6. Mehmet Naci Önal’ın Projelerde Yaptığı Görevler

1- Bir Foklorcu Olarak Yusuf Ziya Demircioğlu, Muğla Üniversitesi Projesi, Proje Yöneticisi, 2001.
2- Muğla Efsaneleri (Araştırma-İnceleme), Muğla Üniversitesi Projesi, Proje Yöneticisi, 2003.
3- Muğla Sözlü Halk Kültürü Araştırmaları: Muğla Masalları Üzerine Araştırmalar ve İncelemeler, TÜBİTAK Projesi, 107K060, Proje Yöneticisi, (2007- devam ediyor)

7. Mehmet Naci Önal’ın idari görevleri

Bölüm Başkan Yrd. Muğla Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2005.
Muğla Yöresinin Tarihi ve Kültürel Mirasını Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜKÜMER) Müdürlüğü, 2004-2007.

8. Mehmet Naci Önal’ın Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

İLESAM
Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu

9.Mehmet Naci Önal’ın ödülleri

1- Ulusal mansiyon ödülü 1997 / Mustafa Akdağ Eğitim ve Kültür Vakfı
2- Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü 2003 / Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu

10. Mehmet Naci Önal’ın eserleri

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Önal, Mehmet Naci., “Dağ Kültü, Eren Kültü ve Şenliklerinin Muğla’daki Yansımaları” Bilig, 25, 99-124, (2003).
A2. Önal, Mehmet Naci., “Unutulmuş Bir Gelenek: Küfür Akşamı Törenleri,” Millî Folklor, 60, 128- 133, (2003).
A3. Önal, Mehmet Naci., “Trabzon’da Asker Düğünü” Millî Folklor, 64, 137-140, (2004).
A4. Önal, Mehmet Naci., “A Research on the Folk-Songs of Plevna,” Historical Yearbook, IV, 183-194, (2007).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

B1. Önal, Mehmet Naci., “Hoca Ahmet Yesevî Tesirindeki Muğla Erenleri” I. Türk Dünyası Lehçe ve Edebiyatları Sempozyumu Bildiriler 21-22 Nisan 2000, Muğla, 167-183, 2001.
B2. Önal, Mehmet Naci, “Masallardaki Engeller Üzerine Bir Araştırma” Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslararası Sempozyum Bildirileri, Ankara, 183-197, 2006.
B3. Önal, Mehmet Naci., “Muğla Manilerinde Günlük Yaşam,” IV. Uluslararası Türk Medeniyetlerinde Sözlü Kültür Geleneği (Türk Dünyasında Maniler) Sempozyumu, Fethiye, 369-389, 2007.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

C1. Önal, Mehmet Naci., Muğla Efsaneleri, Muğla, 2003 (2.bs.,Muğla, 2005).
C2. Önal, Mehmet Naci, “Dobruca /Romanya Türkleri’nin Manileri ve Mani İncelemeleri” Studii şi Cercetãri de Turcologie Cotemporarã Omagıu Profesorul Mihai Maxim Cluj-Napoca, 2004, 169-206.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D1. Önal, Mehmet Naci., “Dobruca’daki Tatar Türklerinde Nevruz Geleneği” Bilig, 8, 85- 87, (1999).
D2. Önal, Mehmet Naci., “Dobruca Türklerinde Küfür Akşamı Törenleri” Türk Kültürü, 403, 693- 700, (1996).
D3. Önal, Mehmet Naci., “Dobruca Türklerinin Bilmeceleri” folklor / edebiyat, 10, 83-107, (1997).
D4. Önal, Mehmet Naci, “Romanya Türklerinin Günümüz Edebiyatı” Türk Dünyası Dil Edebiyat Dergisi, 4, 15-39, (1997).
D5. Önal, Mehmet Naci., “Dobruca’da Yedi Türbe”, Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1998, 31-48, (2000).
D6. Önal, Mehmet Naci., “Muğla’da Nevruz” Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1/2, s. 183-197, (2000).
D7. Önal, Mehmet Naci., “Türkçe’nin Eğitimi ve Öğretiminde Oyun Tekerlemelerinin Yeri ve Önemi” Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 133-149, (2002).
D8. Önal, Mehmet Naci.,”Türk Halk Kültüründe Işık Kavramı,” folklor/edebiyat, 53, ?-? , (2008).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

E1. Önal, Mehmet Naci., “Gılim Efe’nin Hikâyesi ve Göstergebilimsel Çözümlemesi,” Zeybek Kültür Sempozyumu (24-25 Ekim 2002), 387-405, Muğla, 2004.
E2. Önal, Mehmet Naci., “Sözlü Kültür, Folklor, Sözlü Tarih” Yerel Tarih Yöntem ve Deneyimler II. Sözlü Tarih Atölyesi, 24-38, Muğla, 2007.

F. Diğer yayınlar

F1. Önal, Mehmet Naci., “Türk Romen İlişkilerinde Hoşgörü” Türk Dünyası Tarih Dergisi, 117, 17- 23, (1996).
F2. Önal, Mehmet Naci., “Bükreş Müzelerinde Türk İzleri” Türk Dünyası Tarih Dergisi, 123, 33-37, (1997).
F3. Önal, Mehmet Naci., “Muğlalı Folklorcu Yusuf Ziya Demircioğlu,” Muğla Kent Tarihi, 1, 16-17, (2005).
F4. Önal, Mehmet Naci., “Nevruz Geleneği,” Aklın ve Bilimin Aydınlığında Eğitim, 72, 28-31, 2006.
F5. Önal, Mehmet Naci., “Yoğurt Hıdırellez Günü mü Bulundu?” Erciyes, 363, 39-40, 2008.

Muğla Üniversitesi sayfasına geri dön

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir