Geleneksel Türk tiyatrosu

Türkler tarih içinde göçebe bir topluluk olarak yaşamışlar, bu göçler sonucunda karşılaştıkları diğer kültürlerle etkileşmeleri sonucunda da günümüz Türk kültürü oluşmuştur. Yani yekpare, tarihin derinliklerinden itibaren değişmeden gelen ya da zaman içinde dışarıdan bir etki olmadan kendi içinde evrimleşen bir kültürden ziyade, başka kültürlerle etkileşmeler sonucunda ortaya çıkmış bir kültürdür Türk kültürü. Orta Asya’da başlayan toplumsal yaşam batıya doğru yüzyıllar süren göçler ile batıya taşınırken aynı zamanda da göç sonucunda gidilen yerlerdeki toplulukların kültürlerinden de etkilenilmiştir. Sonuç olarak günümüzde Türk Kültürü dediğimiz değerler bütünü Orta Asya’dan Anadolu’da yerleşik düzene geçene kadar geçen zaman zarfında edinilen değerlerin toplamıdır. Bu da Türk kültürünün derinliğini ve zenginliğini oluşturur.

Geleneksel Türk tiyatrosu, Karagöz Hacıvat
Karagöz Hacıvat

Geleneksel Türk Tiyatrosu da Türklerin Orta Asya’dan başlayıp Anadolu’ya kadar geçen serüveninin bir sonucu olarak Karagöz, Meddah, Ortaoyunu ve Köy seyirlik oyunları olarak çeşitlenmiştir. Her ne kadar kukla da geleneksel Türk tiyatrosu içinde sayılabilirse de kukla oyunlarının Türk kültürüne girmesi diğer türlere göre daha yeni sayılabilir. Yukarıda saydığımız tüm türlere ortak olarak halk tiyatrosu dense de köy seyirlik oyunları bir alt başlık olarak köylü tiyatrosu, Karagöz, meddah ve ortaoyunu ise yine halk tiyatrosu olmakla birlikte gerek şehirlerde oynanması gerekse profesyonel oyuncular tarafından oynanıyor olmasıyla köylü tiyatrosundan ayrıdır.

Geleneksel Türk Tiyatrosu dramdan daha çok güldürü ağırlıklıdır. Karagöz, Meddah ve Ortaoyunu’nun profesyonel oyuncular tarafından oynanmasına karşın Köy seyirlik oyunları tamamen amatör kişiler (köylüler) tarafından oynanan ve binlerce yıldır Anadolu topraklarında devam etmekte olan hasat ve bolluk kutlamalarıdır.
Tüm bunların dışında ise Tanzimat ile başlayan batılılaşma çabalarının sonucunda Türk kültüründe ortaya çıkan bir Batı tiyatrosu vardır ki günümüzde günlük yaşamda yaygın olarak hâlâ devam eden tiyatro akımı Tanzimat ile birlikte Türk kültürüne girmiş olan Batı tiyatrosudur.

Summary
Review Date
Reviewed Item
Geleneksel Türk tiyatrosu
Author Rating
51star1star1star1star1star

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir