Tag Archives: Portekiz Kukla Müzesi Tarafından Satın Alınan Tasvir Koleksiyonum

Portekiz Kukla Müzesi Tarafından Satın Alınan Tasvir Koleksiyonum

Portekiz Kukla Müzesi Tarafından Satın Alınan Tasvir Koleksiyonumdan Bazıları

Karagöz

Karagöz

Çelebi

Çelebi

Zenne

Zenne

Himmet

Himmet

Hacıvat

Hacıvat

Yaşlı zenne

Yaşlı zenne

Beberuhi

Beberuhi

Tuzsuz Deli Bekir

Tuzsuz Deli Bekir

Laz

Laz

Ayvaz Serkiz

Ayvaz Serkiz

Cazu

Cazu

Gemi

Gemi

Göstermelik - Cennet Kapısı

Göstermelik – Cennet Kapısı

Yukardaki tasvirler Portekiz Kukla müzesinde halen sergilenmektedir.
Rautenstrauch-Joest-Museum’daki tasvir koleksiyonum