Tag Archives: Portekiz Kukla Müzesi Tarafından Satın Alınan Tasvir Koleksiyonum

Portekiz Kukla Müzesi Tarafından Satın Alınan Tasvir Koleksiyonum

Portekiz Kukla Müzesi Tarafından Satın Alınan Tasvir Koleksiyonumdan Bazıları

Karagöz
Karagöz
Çelebi
Çelebi
Zenne
Zenne
Himmet
Himmet
Hacıvat
Hacıvat
Yaşlı zenne
Yaşlı zenne
Beberuhi
Beberuhi
Tuzsuz Deli Bekir
Tuzsuz Deli Bekir
Laz
Laz
Ayvaz Serkiz
Ayvaz Serkiz
Cazu
Cazu
Gemi
Gemi
Göstermelik - Cennet Kapısı
Göstermelik – Cennet Kapısı

Yukardaki tasvirler Portekiz Kukla müzesinde halen sergilenmektedir.
Rautenstrauch-Joest-Museum’daki tasvir koleksiyonum