Tag Archives: Bahçe oyunu

Bahçe oyunu

Çelebi, Hacıvat’a gelerek kendisinin olan mürzgar bahçesini işletmesi için teslim eder. Hacivat, Karagöz’ü bahçeye sokmak istememektedir. Karagöz bir çok defa bahçeye girmeye teşebbüs eder fakat başaramaz. Bu sırada Nöker ve Püser adlı Acemler bahçeye gelirler. Karagöz bu kişilerle birlikte bahçeye girmek isterse de yine giremez. Acemler çengi seyretmek isterler. Bu fırsattan yararlanmak isteyen Karagöz kadın kılığına girip çengilerle beraber bahçeye girmek isterse de Hacıvat’ın kendisini tanıması ile dışarı atılır. Çaresizlik içinde evine giden Karagöz evden zurnasını alarak bahçenin önünde çalmaya başlar. Zurnanın sesini çok beğenen Acemler Karagöz’ü içeri aldırırlar. Bahçeye giren Karagöz oradaki eğlence alemine katılır.
Sarhoş olup naralar atmaya başlayınca mahalle bekçisi tarafından bahçeden dışarı atılır.

Klasik karagöz oyunlarından olan Bahçe Oyunu Helmut Ritter’in Karagös, Türkische Schattenspiele adlı kitabının 3. cildinde mevcuttur. Hayâlî Memduh Bey’in Bahçe Oyunu (ya da Bahçe Safası) elyazması ise İstanbul Atatürk Kitaplığındadır.

Bahçe Oyunu'nda Atlı Acem
Bahçe Oyunu’nda Atlı Acem

OYUNLAR SAYFASINA GERİ DÖN