Kaynakça

Kaynakça – Karagöz Kitapları

Adolphe Thalasso – Karagöz – Paris – 1904
Ahmet Rasim – Muharrir bu ya – Devlet Kitapları – 1969
Ahmet Rasim – Ramazan sohbetleri – Kervan yayınları – Tarihsiz
Ahmet Rasim – Şehir mektupları – İstanbul – 1328 (Hicri)
Ahmet Refik – İstanbul nasıl eğleniyordu – Suhulet Kütüphanesi – 1927
Ahmet Refik – 16. asırda İstanbul hayatı – 1935
Andreas Tietze – The Turkish shadow theatre – Berlin – 1977
Aziz Nesin – Üç Karagöz oyunu – İstanbul – 1968
Ali Rıza Bey – Bir zamanlar İstanbul – Tercüman Yayınları – Tarihsiz
Bedrettin Tuncel – Karagöz – R. U. Matbaası – 1941
Burhan Cahit – Karagöz’ün fıkraları – Hacıvat matbaası – 1926
Cemal Kutay – Nelere gülerlerdi – Aksoy matbaası – 1970
Cevdet Kudret – Karagöz (3 cilt) – Bilgi yayınevi – 1968
Cevdet Kudret – Karagöz (3 cilt) – YKY – 2005
Enver Behnan Şapolyo – Karagöz’ün tarihi – Türkiye yayınevi – Tarihsiz
Enver Behnan Şapolyo – Karagöz’ün tekniği – Türkiye yayınevi – 1947
Erol Aksoy – Hamhum şaralop – İstanbul – 1968
Ethem Ruhi Üngör – Karagöz musikisi – Kültür Bakanlığı yayınları – 1989
Georg Jacob – Türklerde Karagöz – Çev: O.Ş.Gökyay – 1938
Hayali Küçük Ali – Hayal perdesi – Milliyet matbaası – 1931
Hayali Memduh – Karagöz perdesi küllüyatı – Gayret kütüphanesi – 1922
Hidayet Gülen – Karagöz tarihçesi gelişimi – İstanbul – 1971
H.W.Duda – Das Türkische Volkstheater – Bustan – 1961
H.W.Duda – Fasl-ı Ferhat – İstanbul – 1931
Ignacz Kunos – Türk Halk Edebiyatı – Tercüman – 1978
İhsan Rahim – Şarkılı ve kantolu Karagöz – Hürriyet matbaası – 1909
İ. H. Baltacıoğlu – Karagöz tekniği ve estetiği – Sarıyer halkevi – 1941
Mehmet Muhittin Sevilen (Hayali Küçük Ali) – Karagöz – Kültür bakanlığı Yayınları – 1986
Mehmet Tevfik – İstanbul’da bir sene – 1881
Metin And – Drama At The Crossroads – Isis Press – 1991
Metin And – Dünyada ve bizde gölge oyunu – İş Bankası yayınları – 1969
Metin And – Geleneksel Türk Tiyatrosu – Bilgi Yayınevi – 1969
Metin And – Turkish Shadow Theatre – Dost yayınları – 1975
Metin And – Kırk gün kırk gece – İstanbul – 1959
Metin And – Meşrutiyet dönemi Türk tiyatrosu – 1971
Metin And – Yüz soruda tiyatro tarihi – Gerçek yayınevi – 1970
M. Nihat Özön – Kanlı Nigar – İstanbul – 1941
Metin Özlen – Hayrettin İvgin – Eski ve yeni Karagöz metinleri – Kültür Bakanlığı yayınları – 1996
M. Celal – Eski İstanbul yaşayışı – Türkiye yayınları – 1953
Mustafa Rona – Karagöz’ün ağalığı – Türkiye Yayınevi – 1944
Mustafa Rona – Karagöz’ün Gelin Oluşu – Türkiye Yayunevi – 1944
M. Vasıf Okçugil – Karagöz kitapları serisi – Tefeyyüz Kütüphanesi – 1933
Müjdat Gezen – Türk Tiyatrosu Kitabı – MSM Yayınları – 2003
N. Martinovitch – The Turkish Theater – New York – 1933
Niyazi Akı – Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi – Dergah yayınları – 1989
Nurettin Sevin – Türk gölge oyunu – Devlet Kitapları – 1968
Nurullah Tilgen – Tarihçe-Fasıllar-Fıkralar – A. H. Y. Kitapçılık – 1953
O.Şaik Gökyay – Türklerde Karagöz – 1938
Pertev Naili Boratav – Türk Halk Temaşası-Karagöz – Yücel Dergisi cilt 2 – 1935
Pertev Naili Boratav – Zaman Zaman İçinde – 1958
Rahmi Balaban – Karagöz Oyunları – Cumhuriyet basımevi – 1938
R.A. Sevengil – Eski Türklerde Dram Sanatı – 1959
Reşat Oğuz – Karagözde Halk Türküleri – Erciyas Matbaası – 1946
Saim Sakoğlu – Türk Gölge Oyunu Karagöz – Akçağ Yayınları – 2003
Selim Nüzhet Gerçek – Türk Temaşası – Kanaat Kütüphanesi – 1942
Sermet Muhtar Alus – Eski Milli Tiyatromuz – Yayın tarihi bilinmiyor
S.Esat Siyavuşgil – Karagöz’de İstanbul, İstanbul’da karagöz – Eminönü Halkevi – 1938
S.Esat Siyavuşgil – Karagöz, Psikososyolojik Bir Deneme – Maarif Vekilliği – 1941
S.Esat Siyavuşgil – Karagöz – S. Toraman Basımevi – 1955
Sevengül Solmaz – Karagöz kitabı – Kitabevi yayınları – 2002
Sevinç Sokullu – Türk Tiyatrosunda Komedyanın Evrimi – Kültür Bakanlığı yayınları – 1979
Seyfettin Özege – Türkçe eserler kataloğu – 1971
Sûrnâme-i Hûmayun – Topkapı Sarayında yazma eser
Sûrnâme-i Vehbi – Topkapı Sarayında yazma eser
Uğur Göktaş – Dünkü Karagöz – Akademi Kitabevi – Tarihsiz
Uğur Göktaş – Karagöz Terimleri Sözlüğü – Akademi Sanat yayınları – 1986
Ünver Oral – Tanıtım Ve Turizmde Karagöz – Kültür Bakanlığı Yayınları –
Ünver Oral – Karagözname – İş Bankası Yayınları – 1977
Ünver Oral – Karagöz oyunları – Kitabevi Yayınları
Ünver Oral – Karagöz ve Plastik Tekniği – MEB yayınları – 1996
Ünver Oral – Karagöz perde gazelleri – Kültür bakanlığı Yayınları – 1996
Karagöz Kolleksiyonu – YKY – 2004

Summary
Review Date
Reviewed Item
Karagöz kitapları
Author Rating
51star1star1star1star1star

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir