Author: » Emin Şenyer

Emin Şenyer, Hayâlî Safderî Metin Özlen Bey'in yanında yetişmiş ve ustası tarafından Hayâlî Saraç Emin Mahlası verilmiştir. Türkiye'nin ve dünyanın pek çok yerinde Karagöz oynatmış ve oynatmaya devam etmektedir.

Yazılar

No image

Eski devirlerde bir Karagöz oyunu

Ramazan geceleri Karagöz oyunlarının en sadık seyircisi ve bu oyunun oynadığı yerlerin en devamlı misafiri oldum. Karagöz’ü görmediğim akşamlar sanki haram olacakmış gibi davetli olduğum evlerdeki iftar sofrasından kalkar kalkmaz eğer Karagöz orada oynatılacaksa kalıp en öne geçer, değilse civarda Karagöz oynatılan kahveye koşarak kendime derhal önde iyi bir yer temine çalışırdım. Karagöz’ün menşeine dair […]

No image

Cidde Karagöz gösterimiz

2019 yılının Ocak ayının sonunda Cidde Park Hyatt Otel’de küresel çapta yaygın olan bir kahve şirketinin isteği üzerine yaptığımız gösteride kahvenin Etiyopya’dan ortaya çıkışı ve tüm dünyaya yayılmasının hikayesini Arapça olarak Karagöz perdesinde anlattık. Şirket öncelikle benim kahvenin ortaya çıkışı ve hangi aşamalardan geçerek tüm dünyaya yayıldığı konusunda bir senaryo yazmamı istedi, yazdığım senaryo ufak […]

No image

Karagöz kursu ve Tunus’a giden Karagöz ekibi

Kültür Bakanlığı Milli Foklor Araştırma Dairesi tarafından 1973 – 1974 de Kasım – Mayıs ayları içinde İstanbul’da evvelki yıllarda olduğu gibi bir Karagöz kursu düzenlemiştir. Bu kursta Karagöz figürleri – tasvirleri yapımı, Karagöz hakkında bilgiler ve Karagöz oyunları dersleri verilmiştir. Dersleri Devlet Konservatuarı tiyatro diksiyon eski öğretim üyesi Nurettin Sevin, hattat, ressam, tanburi ve Karagöz […]

No image

Karagöz bildirisi

Cenova’da yapılan sahne sanatları müze – Kütüphaneleri kongresinde: Ahmet Borcaklı’nın Karagöz konulu bildirisi Ve kongre hakkındaki raporu Yazan: Ahmet Borcaklı  Davet edilmiş olduğumuz 9. Uluslararası sahne sanatları kütüphane müzeler kongresine Milli Kütüphane genel Müdürlüğü temsilcisi olarak katılmam, Milli Eğitim bakanlığınca tensip buyurulmuştu.  Bu yıl 5-10 Nisan 1970 tarihleri arasında İtalya’nın Cenova şehrinde, Museo Biblioteca Dell’Attore […]

No image

Radyo ve Karagöz

Hayâlî Küçük Ali, radyonun en sevimli yıldızlarından biridir. Ondan başka Karagöz oynatıcısı da pek kalmadı. , radyolar bu gibi sanatkarlara dört elle sarılmalı ve Karagöz temsilleri namına ne var ne yoksa almalıdır. Yaşadığımız devir eskisinden çok farklıdır. Eskiden mektubat diyebileceğimiz bir takım yazı vesikaları vardı. Şimdi tescilat adı verilebilecek ses kayıt cihazlarıyla temin edilebilecek yirminci […]

No image

Karagöz Ahçıbaşı

Son derece gülünçlü ve taklitli (Komedi 4 perde) K.M.VASIF İstanbul Tefeyyüz Kütüphanesi 1933 İstanbul Nümune Matbaası   OKUYUCULARIMIZA  Karagöz oyunları çok eski milli oyunumuzdur. Bunlar hakkında çok kitaplar yazıldı ve basıldı. Fakat biz bunları klasik bir şekilde ve kendi hususiyetlerini muhafaza etmek şartile yazdık. Kitaplarda temin edilen en büyük muvaffakiyet muhtelif cinsten adamların konuşmalarının şivelerini […]

No image

Yahudi

Karagöz oyunlarının önemli karakterlerinden biri de Yahudi tiplemesidir, Aşçılık, Mandıra safası, Kayık vs gibi bazı oyunlarda yer alır. Kayık oyununda kayıkçılık yapan karagöz ve Hacıvat’a kendisini karşıya geçirmelerini söyler, Karagöz bir lira ister, yahudi pazarlık yapmaya başlar, bir lira çok, iki tane elli kuruş vereyim der, karagöz yine kabul etmez, bu defa dört tane yirmibeş […]

No image

Nevregan

Nevregan, karagöz tasvirleri yapmak için kullanılan ucu sivri bir nevi bıçaktır, tasvir (figür) yapılacak deri bir kalıbın üzerine konarak çizilir ve salam dilimi şeklinde kesilmiş bir Ihlamur kütüğünün üzerine konarak nevregan ile iç hatlarına delikler açılır. neden Ihlamur kütüğü diye soracak olursanız, en yumuşak ağaç olduğu için Ihlamur kütüğü kullanılır, çünkü tasvirin üzerinde delik açmak […]

No image

Göstermelik

Göstermelik Karagöz gösterisi başlamadan önce perdenin tam ortasına konulan ve oyun başlamadan önce nareke zırıltısı ve tef velvelesi ile birlikte kaldırılan bir tasvirdir, göstermelik kaldırıldıktan sonra Hacıvat şarkı söyleyerek oynatıcıya göre sağ, seyirciye göre sol taraftan gelir ve oyun başlar, klasik karagöz oyunlarında bu değişmez bir kuraldır. Göstermelik tasvirinin perdeye konması seyircinin dikkatini çekmek içindir, […]

No image

Nareke

Nareke, Karagöz gösterisi başlamadan önce perdeye konan göstermelik kaldırılırken çalınan (üflenen) bir çalgı aletidir, ney kamışından yapılır ve özel bir üfleme tarzı vardır, bu tarzı bilmeyen kişi ne kadar üflerse üflesin ses çıkaramaz. Nareke’nin Karagöz oyunlarından başka kullanım alanı yoktur. Bazen oyunun içinde cin, canavar vs gibi olağanüstü canlılar gelirken de nareke çalınabilir, bu Hayali‘nin […]